Outsourcing finansowo-księgowy

Obejmuje prowadzenie księgowości finansowej i płacowej zgodnie z polskimi przepisami, w tym:

 • założenie księgowości finansowej pod indywidualne wymogi Klienta,
 • bieżącą księgowość,
 • deklaracje podatkowe i inne,
 • raport do udziałowca i zarządu,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z wykazem kont zgodnej z przepisami prawa i zasadami Klienta;
 • ustalenie miejsc powstawania kosztów zgodnie z potrzebą Klienta wraz z przygotowaniem indywidualnych raportów;
 • raportowanie w zależności od potrzeb nie tylko w j. polskim, ale również w j. niemieckim lub j. angielskim, możliwość generowania zestawień z systemu księgowego w j. niemieckim i j. angielskim;
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań np. do NBP, GUS, sporządzanie pakietów audytorskich i konsolidacyjnych;
 • dostosowanie terminów zamknięć miesięcy oraz raportowania do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych;
 • sporządzanie sprawozdań  finansowych zgodnie z prawem międzynarodowym.