Księgowość płacowa

Obejmuje

 • założenie listy płac,
 • naliczanie płac,
 • wyliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie),
 • przygotowywanie miesięcznych informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia oraz o odprowadzanych składkach ZUS,
 • obsługa przelewów bankowych poprzez konto bankowe Klienta,
  przygotowywanie pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz jej przekazywanie do ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • raportowanie ustawowe oraz przygotowanie raportów zgodnie z życzeniem Klienta w języku polskim, niemieckim, angielskim,
 • obsługa spraw kadrowych (m in. wystawianie świadectw pracy, powadzenie akt personalnych i ewidencji urlopowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, monitorowanie
 • ważności okresowych badań lekarskich),
 • bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych.