Doradztwo rachunkowe

skierowane do podmiotów, które potrzebują zwiększenia efektywności zarządzania poprzez zmianę organizacji systemu rachunkowości. Właściwa organizacja systemu rachunkowości, pozwala na efektywne zarządzanie i łatwe dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Przy realizacji działań uwzględniamy specyfikę lokalnych przepisów dotyczących rachunkowości, co gwarantuje zgodność z prawem. Przedsiębiorcy szybko uzyskują informacje zarządcze.

Przy realizowaniu usług doradztwa rachunkowego współpracujemy z prawnikami i doradcami podatkowymi.

W szczególności oferujemy:

  • analizę procesów księgowych i pomoc we wdrożeniu zmian organizacji systemu rachunkowości, w tym:
  • wsparcie w planowaniu i projektowaniu procesów księgowych i sprawozdawczych
  • weryfikację planu kont
  • pomoc we wdrożeniu oraz ujednoliceniu standardów rachunkowości w grupie oraz sprawozdawczości finansowej (standardy krajowe, MSR/MSSF, HGB, US GAAP):
  • weryfikacje poprawności stosowanych standardów rachunkowości, 
  • wsparcie w identyfikacji różnic oraz w ujednoliceniu stosowanych w grupie standardach rachunkowości i sprawozdawczości,
  • opracowywanie polityki rachunkowości zgodnie z wdrożonymi standardami,