Kategoria | Oferta

Tax deadline

Księgowość płacowa

Obejmuje założenie listy płac, naliczanie płac, wyliczanie wynagrodzeń pracowników etatowych oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie), przygotowywanie miesięcznych informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia oraz o odprowadzanych składkach ZUS, obsługa przelewów bankowych poprzez konto bankowe Klienta, przygotowywanie pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych […]

Czytaj dalej...
Chess business concept, leader & success

Outsourcing finansowo-księgowy

Obejmuje prowadzenie księgowości finansowej i płacowej zgodnie z polskimi przepisami, w tym: założenie księgowości finansowej pod indywidualne wymogi Klienta, bieżącą księgowość, deklaracje podatkowe i inne, raport do udziałowca i zarządu, prowadzenie ksiąg rachunkowych; opracowanie polityki rachunkowości wraz z wykazem kont zgodnej z przepisami prawa i zasadami Klienta; ustalenie miejsc powstawania kosztów zgodnie z potrzebą Klienta […]

Czytaj dalej...
Schild Steuerabgaben

Doradztwo rachunkowe

skierowane do podmiotów, które potrzebują zwiększenia efektywności zarządzania poprzez zmianę organizacji systemu rachunkowości. Właściwa organizacja systemu rachunkowości, pozwala na efektywne zarządzanie i łatwe dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Przy realizacji działań uwzględniamy specyfikę lokalnych przepisów dotyczących rachunkowości, co gwarantuje zgodność z prawem. Przedsiębiorcy szybko uzyskują informacje zarządcze. Przy realizowaniu usług doradztwa rachunkowego współpracujemy […]

Czytaj dalej...